โน๊ตนาคี ปี่ภูไท

ข้อมูลผลงาน

  5,791      3,162     
 
Creative Commons License
โน๊ตนาคี ปี่ภูไท is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โน๊ตนาคี ปี่ภูไท
คำอธิบาย :  เนื้อเพลงนาคี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ช่างไชยา ชาสงวน
คำสำคัญ :   เครื่องเป่า, ดนตรีอีสาน, เครื่องดนตรีอีสาน, ปี่ภูไท, อีสาน, ดนตรีไทย, เครื่องดนตรี, ดนตรี, ช่างไชยา ชาสงวน, ดนตรีพื้นบ้าน, การเป่า
URL :   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789093454564675&set=pb.100003920833964.-2207520000.1527674794.&type=3&theater
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (95.61 KB)