โน๊ตนาคี ปี่ภูไท

17,825      7,714
 
Creative Commons License
โน๊ตนาคี ปี่ภูไท ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โน๊ตนาคี ปี่ภูไท
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เนื้อเพลงนาคี
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดนตรีไทย, การเป่า, ดนตรีพื้นบ้าน, ดนตรีอีสาน, อีสาน, เครื่องเป่า, เครื่องดนตรี, ปี่ภูไท, ช่างไชยา ชาสงวน, เครื่องดนตรีอีสาน, ดนตรี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ช่างไชยา ชาสงวน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789093454564675&set=pb.100003920833964.-2207520000.1527674794.&type=3&theater
URL :
:
ช่างไชยา ชาสงวน. (2561). โน๊ตนาคี ปี่ภูไท, 21 กรกฎาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102214
ช่างไชยา ชาสงวน. (2561). "โน๊ตนาคี ปี่ภูไท". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102214. (21 กรกฎาคม 2561)
ช่างไชยา ชาสงวน. "โน๊ตนาคี ปี่ภูไท". 21 กรกฎาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102214.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โน๊ตนาคี ปี่ภูไท

ไม่พบข้อมูลการรีวิว