การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส

281      247
 
Creative Commons License
การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส ในโครงการส่งเสริมการใช้สื่อในคลังการศึกษาแบบเปิด ณ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กระบองเพชร, cactus, สวนถาดแคคตัส, การจัดสวนถาดแคคตัส, การอบรม, โครงการส่งเสริมการใช้สื่อในคลังการศึกษาแบบเปิด, แคคตัส
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, พิรญาณ์ น่วมด้วง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม, สันติ สวนศรี, ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, พิรญาณ์ น่วมด้วง. (2561). การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส, 31 กรกฎาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102932
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม, สันติ สวนศรี, ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, พิรญาณ์ น่วมด้วง. (2561). "การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102932. (31 กรกฎาคม 2561)
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม, สันติ สวนศรี, ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home, ปฐมาวดี แสงวิลัย, พิรญาณ์ น่วมด้วง. "การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส". 31 กรกฎาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102932.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (8,257)
จำนวนผู้เข้าชม (7,452)

รีวิว : การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส

ไม่พบข้อมูลการรีวิว