ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560

3,249      12,663
 
Creative Commons License
ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พืช, สารเคมี, การป้องกัน, โรคของพืช, แมลง, ศัตรูพืช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมวิชาการเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.facebook.com/PATRS.DOA/
URL :
:
กรมวิชาการเกษตร. (2561). ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560, 1 สิงหาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102992
กรมวิชาการเกษตร. (2561). "ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102992. (1 สิงหาคม 2561)
กรมวิชาการเกษตร. "ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560". 1 สิงหาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/102992.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (25,832)
จำนวนผู้เข้าชม (21,850)
จำนวนผู้เข้าชม (19,034)

รีวิว : ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560

ไม่พบข้อมูลการรีวิว