เครื่องประดับ

7,404      275
 
Creative Commons License
เครื่องประดับ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : เครื่องประดับ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ท่องเที่ยว, คัปปาโดเกีย, สร้อยคอ, ตุรกี, สถานที่ท่องเที่ยว, ประเทศตุรกี, เครื่องประดับ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รัชนีกรณ์ อินเล็ก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
รัชนีกรณ์ อินเล็ก. (2561). เครื่องประดับ, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103318
รัชนีกรณ์ อินเล็ก. (2561). "เครื่องประดับ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103318. (27 มีนาคม 2562)
รัชนีกรณ์ อินเล็ก. "เครื่องประดับ". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103318.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เครื่องประดับ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว