พ่อแก่

708      435
 
Creative Commons License
พ่อแก่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พ่อแก่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พ่อแก่ หรือพระฤาษี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในแวดวงศิลปะแขนงต่างๆ เคารพนับถือบูชา มาจากความเชื่อที่ว่า ในอดีต พ่อแก่หรือพระฤาษีเป็นผู้นำเอาศิลปะ แขนงต่างๆ มาถ่ายทอดให้แก่มนุษย์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ลิเก, ครู, บูชาครู, การแสดง, การแสดงพื้นบ้าน, ลิเกทรงเครื่อง, พ่อแก่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, กฤตมุข ธนรัช, บ้านเครื่องคุณรัตน์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์, พิชชาพร นนทกนก
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, กฤตมุข ธนรัช, บ้านเครื่องคุณรัตน์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์, พิชชาพร นนทกนก. (2561). พ่อแก่, 18 สิงหาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103622
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, กฤตมุข ธนรัช, บ้านเครื่องคุณรัตน์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์, พิชชาพร นนทกนก. (2561). "พ่อแก่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103622. (18 สิงหาคม 2561)
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, กฤตมุข ธนรัช, บ้านเครื่องคุณรัตน์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์, พิชชาพร นนทกนก. "พ่อแก่". 18 สิงหาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103622.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พ่อแก่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว