เห็ดเผาะ

123      102
 
Creative Commons License
เห็ดเผาะ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : เห็ดเผาะ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ เป็นเห็ดราชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Diplocystaceae มีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วโลกในเขตอบอุ่นและเขตร้อน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เห็ดเผาะ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2561). เห็ดเผาะ, 21 ธันวาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103794
นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2561). "เห็ดเผาะ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103794. (21 ธันวาคม 2563)
นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "เห็ดเผาะ". 21 ธันวาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103794.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (788)
จำนวนผู้เข้าชม (564)
จำนวนผู้เข้าชม (537)

รีวิว : เห็ดเผาะ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว