กระสุนพระอินทร์

7,424      1,635
 
Creative Commons License
กระสุนพระอินทร์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : กระสุนพระอินทร์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เป็นกิ้งกือที่มีลำตัวเป็นปล้องสั้นๆ โดยมีส่วนคอแผ่นแข็งที่อกและแผ่นเปลือกที่ปลายท้องมีสีน้ำตาลอ่อนกว่าปล้องกลางๆ เล็กน้อย เมื่อถูกรบกวนจะม้วนตัวเอาส่วนขาซ่อนไว้ได้อย่างมิดชิดคงเห็นเปลือกหลังที่เรียบแข็งที่เหมือนลูกกระสุนกลมๆ และในเวลาสองสามนาทีหลังจากที่ไม่มีสิ่งรบกวนกิ้งกือก็จะเหยียดกางขาตัวเองออกมาคลานได้เหมือนเดิม ส่วนใหญ่กินเศษพืชที่เน่าเปื่อยและกินเห็ด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กระสุนพระอินทร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พเยีย ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พเยีย ตียาพันธ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. (2561). กระสุนพระอินทร์, 10 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103872
พเยีย ตียาพันธ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. (2561). "กระสุนพระอินทร์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103872. (10 มิถุนายน 2565)
พเยีย ตียาพันธ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. "กระสุนพระอินทร์". 10 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103872.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (721)
จำนวนผู้เข้าชม (638)

รีวิว : กระสุนพระอินทร์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว