ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1,101      618
 
Creative Commons License
ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง ตรง ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการนำเสนองานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พเยีย ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, รูปภาพ, กิจกรรม และ Labs
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พเยีย ตียาพันธ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. (2561). ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, 6 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103953
พเยีย ตียาพันธ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. (2561). "ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103953. (6 กรกฎาคม 2565)
พเยีย ตียาพันธ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. "ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน". 6 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103953.


รีวิว : ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว