ผื่นคันในเด็กเล็ก

ข้อมูลผลงาน

  496      253     
 
Creative Commons License
ผื่นคันในเด็กเล็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผื่นคันในเด็กเล็ก
คำอธิบาย :  "ผื่นอะโทปิก หรือผื่นผิวหนังอักเสบ" จะมีอาการคัน อาการและอาการแสดงของโรค ผิวหนังมีอาการคัน แห้ง มีคราบน้ำเหลืองเกาะ ผิวแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ ข้อศอก หัวเข่าและที่บริเวณใบหน้า เป็นโรคที่พบบ่อยประมาณ 15% ของเด็กวัยเรียน เป็นโรคที่เป็นๆ หายๆ แต่สามารถควบคุมไม่ให้โรคหรือผื่นเกิดการกระจาย โดยต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง การดูแลอย่างต่อเนื่องได้แก่ การทาครีมเพื่อให้ความชุ่มชื้น

ITCH-SCRATCH CYCLE ด๊อกเตอร์อาสาขาแนะนำให้ประชาชนดูแล โดยส่งเสริมป้องกันวงจร "การเกา คัน อักเสบ หนอง แห้ง คัน เกา" เพื่อเด็กไม่ทรมานจากผื่นคัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ด๊อกเตอร์อาสา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นายแพทย์กฤตยะ จันทรสูนย์
คำสำคัญ :   การดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพผิว, ผื่นผิวหนังอักเสบ, ผื่นคันในเด็กเล็ก, ผื่นอะโทปิก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (19.04 MB)