พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1,956      1,255
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เทคนิคสีน้ำมัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, ศิลปะ, ร.5, พระมหากษัตริย์ไทย, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ผลงานศิลป์, รัชกาลที่ 5, ภาพวาด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กิตติ พลศักดิ์ขวา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กิตติ พลศักดิ์ขวา, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2561). พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 6 กันยายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104572
กิตติ พลศักดิ์ขวา, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2561). "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104572. (6 กันยายน 2561)
กิตติ พลศักดิ์ขวา, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว". 6 กันยายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104572.


รีวิว : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว