ปันจุเหร็จยอด

860      282
 
Creative Commons License
ปันจุเหร็จยอด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ปันจุเหร็จยอด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ปันจุเหร็จยอด หรือ บัณฑจุเร็จ เครื่องประกอบศรีษะ ใช้ในความหมายแทนผ้าโพก ใช้กับตัวพระ ทำด้วยเงินทั้งอัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ลิเก, ลิเกทรงเครื่อง, การแสดง, การแสดงพื้นบ้าน, ปันจุเหร็จยอด, เครื่อง, เครื่องแต่งกาย, บัณฑจุเร็จ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, บ้านเครื่องคุณรัตน์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, บ้านเครื่องคุณรัตน์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์. (2561). ปันจุเหร็จยอด, 12 กันยายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104729
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, บ้านเครื่องคุณรัตน์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์. (2561). "ปันจุเหร็จยอด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104729. (12 กันยายน 2561)
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, สันติ สวนศรี, บ้านเครื่องคุณรัตน์, คณะกรณ์กัญจนรัตน์. "ปันจุเหร็จยอด". 12 กันยายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104729.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ปันจุเหร็จยอด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว