ตำนานพิณแคนซอ ตอน อ.ทองหำ ศรีสะเกษ, อ.ทองจันทร์ สอนชัย เทป 1 เบรค1

4,485      783
 
Creative Commons License
ตำนานพิณแคนซอ ตอน อ.ทองหำ ศรีสะเกษ, อ.ทองจันทร์ สอนชัย เทป 1 เบรค1 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ตำนานพิณแคนซอ ตอน อ.ทองหำ ศรีสะเกษ, อ.ทองจันทร์ สอนชัย เทป 1 เบรค1
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อีสาน, พิณ, หมอแคน, ทองจันทร์ สอนชัย, เครื่องดนตรี, หมอซอ, ทองหำ ศรีสะเกษ, ลำโขงแชนแนล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ลําโขงแชนแนล TV CH-118
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://youtu.be/zu5uXyOLUoU
URL :
:
ลําโขงแชนแนล TV CH-118. (2561). ตำนานพิณแคนซอ ตอน อ.ทองหำ ศรีสะเกษ, อ.ทองจันทร์ สอนชัย เทป 1 เบรค1, 17 กันยายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/105304
ลําโขงแชนแนล TV CH-118. (2561). "ตำนานพิณแคนซอ ตอน อ.ทองหำ ศรีสะเกษ, อ.ทองจันทร์ สอนชัย เทป 1 เบรค1". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/105304. (17 กันยายน 2561)
ลําโขงแชนแนล TV CH-118. "ตำนานพิณแคนซอ ตอน อ.ทองหำ ศรีสะเกษ, อ.ทองจันทร์ สอนชัย เทป 1 เบรค1". 17 กันยายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/105304.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตำนานพิณแคนซอ ตอน อ.ทองหำ ศรีสะเกษ, อ.ทองจันทร์ สอนชัย เทป 1 เบรค1

ไม่พบข้อมูลการรีวิว