สอนระบายสีน้ำ มะลิลา

ข้อมูลผลงาน

  1,445      390     
 
Creative Commons License
สอนระบายสีน้ำ มะลิลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สอนระบายสีน้ำ มะลิลา
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธนชัย นิลพันธ์
คำสำคัญ :   ดอกไม้, ระบายสี, วาดรูป, พู่กัน, มะลิลา, สีน้ำ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว