ดอกเวอร์บีน่า

2,449      444
 
Creative Commons License
ดอกเวอร์บีน่า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ดอกเวอร์บีน่า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกไม้สีม่วง, ดอกเวอร์บีน่า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2561). ดอกเวอร์บีน่า, 13 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107273
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2561). "ดอกเวอร์บีน่า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107273. (13 ตุลาคม 2561)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น PULINET, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. "ดอกเวอร์บีน่า". 13 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107273.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ดอกเวอร์บีน่า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว