สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ

1,855      975
 
Creative Commons License
สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ 12 สาขา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สาขาวิชาการ, Research Classification, Research, Classification, หมวดหมู่, Taxonomy, สาขาวิจัย, สภาวิจัย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สภาวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ, สภาวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.). (2558). สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ, 8 กันยายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/1074
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ, สภาวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.). (2558). "สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/1074. (8 กันยายน 2558)
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ, สภาวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.). "สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ". 8 กันยายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/1074.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว