สถาปัตยกรรมบรูไนดารุสซาลาม

7,455      365
 
Creative Commons License
สถาปัตยกรรมบรูไนดารุสซาลาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สถาปัตยกรรมบรูไนดารุสซาลาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สถาปัตยกรรมบรูไนดารุสซาลาม นั้น วิวัฒนาการตามแนวทางของศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมมุสลิม และการที่ชาวบรูไนสืบเชื้อสายจากมาเลย์เก่า วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีดั้งเดิม มีความเป็นฮินดู พุทธ ผสมผสานอยู่บ้าง รับสืบทอดกันต่อมา ด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมก็เช่นเดียวกัน แม้อาคารที่เป็นมัสยิดจะมิได้มีขนาดใหญ่โตดังที่พบเห็นในตุรกี อียิปต์ อินเดีย ปากีสถาน หรือประเทศมุสลิมอื่นๆ แต่ก็มีรูปแบบตามแนวทางเดียวกัน คือ เป็นอาคารตั้งอยู่ในสวนแผนผังเรขาคณิต ได้สัดส่วน อาคารหลักวัตถุประสงค์เป็นห้องชุมนุมขนาดใหญ่เพื่อกระทำพิธีขอพรจากพระเจ้า โครงสร้างโดม วงโค้ง arch หอคอย ลวดลายเรขาคณิต ภายในอาคาร มีห้องกว้างใหญ่ ส่วนสำคัญที่สุดคือด้านตะวันตกบริเวณที่มีอักษรมิห์ราบ เมื่อประกอบพิธีศาสนิกชนจะผินหน้าทิศที่ตั้งของหินกาบะห์ เมืองมักกะห์(เมกกะ ) ขวามือของมิห์ราบเป็นมิมบาร์ หรือหอ(ธรรมาสน์)สำหรับนักสอนศาสนา ในจำนวนมัสยิดที่สำคัญ มีความสวยงาม รูปทรงละม้ายไปทางแบบโมกุล หรือ มุฆัล ในอินเดียปากีสถาน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันคือมัสยิดโอมา อาลี ไซฟุดดิน ทำด้วยหินอ่อนสีขาว โดมทอง ในพระนามสุลต่านองค์ที่ ๒๘ ที่ทรงเป็นพระราชบิดา ส่วนมัสยิดจาเม อัสร ฮัสสนัล โบลเกียห์ สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครองงราชย์ปีที่ ๒๕ ของสุลต่านองค์ปัจจุบันนั้น มีขนาดใหญ่ โดดเด่นที่สุด ลักษณะออกไปทางอิหร่าน ตะวันออกกลาง นอกจากนั้นยังมีมัสยิดอัลล่ามีรา อัล-ฮัจจาห์ มาริยัม สีเขียวโดยพระราชินีพระองค์หนึ่งก็สวยงามมากเช่นเดียวกัน ครับ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สถาปัตยกรรม, สิ่งก่อสร้าง, อิสลาม, ศาสนาอิสลาม, มัสยิด, วัฒนธรรมมุสลิม, บรูไนดารุสซาลาม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์. (2561). สถาปัตยกรรมบรูไนดารุสซาลาม, 15 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107585
ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์. (2561). "สถาปัตยกรรมบรูไนดารุสซาลาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107585. (15 ตุลาคม 2561)
ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์. "สถาปัตยกรรมบรูไนดารุสซาลาม". 15 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/107585.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สถาปัตยกรรมบรูไนดารุสซาลาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว