สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 1

2,310      267
 
Creative Commons License
สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 1 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 1
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สอนสีน้ำมันบนแคนวาส พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สไตล์การวาดออกแนวยุโรป เทคนิคการผสมสีจะเป็นเอกลักษณ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แคนวาส, ศิลปะ, ผ้าใบ, สีน้ำมัน, ภาพวาด, สอนวาดภาพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2561). สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 1, 31 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110009
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2561). "สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 1". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110009. (31 ตุลาคม 2561)
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. "สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 1". 31 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110009.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 1

ไม่พบข้อมูลการรีวิว