สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 3

2,235      173
 
Creative Commons License
สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 3 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 3
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สอนสีน้ำมันบนแคนวาส พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สไตล์การวาดออกแนวยุโรป เทคนิคการผสมสีจะเป็นเอกลักษณ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผ้าใบ, ศิลปะ, สีน้ำมัน, ภาพวาด, แคนวาส, สอนวาดภาพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2561). สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 3, 31 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110013
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2561). "สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 3". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110013. (31 ตุลาคม 2561)
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. "สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 3". 31 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110013.


รีวิว : สอนวาดภาพ จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ตอนที่ 3

ไม่พบข้อมูลการรีวิว