ภาพการจัดทำผ้าคราม จ.สกลนคร

57      50
 
Creative Commons License
ภาพการจัดทำผ้าคราม จ.สกลนคร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพการจัดทำผ้าคราม จ.สกลนคร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพการจัดทำผ้าคราม จ.สกลนคร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เขียนเทียน, สกนคร, สีน้ำเงินเข้ม, มัดย้อม, ครามธรรมชาติ, กี่ทอ, The Team, เส้นฝ้าย, บาติก, มัดหมี่, อีสาน, ผ้าทอมือ, สีฟ้า, ผ้าคราม, ต้นคราม, สีย้อมผ้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2561). ภาพการจัดทำผ้าคราม จ.สกลนคร, 7 พฤศจิกายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110242
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2561). "ภาพการจัดทำผ้าคราม จ.สกลนคร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110242. (7 พฤศจิกายน 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "ภาพการจัดทำผ้าคราม จ.สกลนคร". 7 พฤศจิกายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110242.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพการจัดทำผ้าคราม จ.สกลนคร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว