เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 1 ประวัติของโหวด

1,845      346
 
Creative Commons License
เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 1 ประวัติของโหวด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 1 ประวัติของโหวด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : โหวด หรือ โบด เป็นเครื่องดนตรีไทยภาคอีสานประเภทเครื่องเป่าหรือแกว่ง มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกคล้ายกับบั้งไฟ ทำจากไม้กู่แคน ในสมัยโบราณมักจะใช้ผูกกับเชือกแล้วแกว่งให้เกิดเสียง โหวดเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องดนตรีชนิดนี้ได้รับความนิยมในเพลงลูกทุ่งในช่วงหลัง นับตั้งแต่ช่วงปี 2540 เป็นต้นมา\ติดตาม โหวด มหัศจรรย์เครื่องดนตรีอีสาน ตอนอื่นๆ ได้ที่\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 1 ประวัติของโหวดhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/110484\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ อ.ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ผู้พัฒนาเครื่องดนตรีโหวดhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/110485\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 3 สัมภาษณ์ อ.ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ผู้พัฒนาเครื่องดนตรีโหวด (ต่อ)https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110486\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 4 การทำโหวดhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/110487\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 5 การทำโหวด (ต่อ)https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110488\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 6 การทำโหวด (ต่อ)https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110489\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 7 การทำโหวด (ต่อ)https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110490\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 8 อ.ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ สอนเป่าโหวดhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/110491\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 9 อ.ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ สอนเป่าโหวด (ต่อ)https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110492\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 10 อ.ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ สอนเป่าโหวด (ต่อ)https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110493\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 11 นายจิรพงษ์ สารีสุข สอนเป่าโหวดhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/110494\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 12 นายจิรพงษ์ สารีสุข สอนเป่าโหวด (ต่อ)https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110495\เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 13 การแสดงเป็นวงhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/110496
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โหวด, เครื่องดนตรี, พื้นบ้าน, อีสาน, ทรงศักดิ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.facebook.com/sumokunggallery/
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2563). เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 1 ประวัติของโหวด, 8 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110484
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2563). "เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 1 ประวัติของโหวด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110484. (8 มีนาคม 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 1 ประวัติของโหวด". 8 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110484.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โหวด ตอนที่ 1 ประวัติของโหวด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว