ท่ารำซัดไหว้ครูละครชาตรี บทครูสอน

1,176      357
 
Creative Commons License
ท่ารำซัดไหว้ครูละครชาตรี บทครูสอน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ท่ารำซัดไหว้ครูละครชาตรี บทครูสอน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ท่ารำ ชื่อ จับสร้อยพวงมาลัย หนึ่งในท่ารำซัดไหว้ครูละครชาตรี บทครูสอน เป็นพิธีกรรมก่อนแสดงละครชาตรีเข้าเรื่อง โดยนักแสดงจากคณะละครชาตรี จงกล โปร่งน้ำใจ บูรพศิลปินกระทรวงวัฒนธรรม ในงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ารำซัดไหว้ครูละครชาตรี บทครูสอน เป็นแบบแผนการรำและคำร้องจากครูละครต้นตระกูลจังหวัดพัทลุง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ท่ารำ, ศิลปะการแสดง, เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม, คณะละครชาตรี จงกล โปร่งน้ำใจ บูรพศิลปินกระทรวงวัฒนธรรม, ละครชาตรี, ละครรำ, นาฏศิลป์, จับสร้อยพวงมาลัย, คณะละครชาตรี จงกล โปร่งน้ำใจ, การรำ, ท่ารำซัดไหว้ครูละครชาตรี บทครูสอน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จารุวรรณ สุขสาคร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จารุวรรณ ตุ่นมณี, คณะละครชาตรี จงกล โปร่งน้ำใจ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จารุวรรณ สุขสาคร, จารุวรรณ ตุ่นมณี, คณะละครชาตรี จงกล โปร่งน้ำใจ. (2561). ท่ารำซัดไหว้ครูละครชาตรี บทครูสอน, 14 พฤศจิกายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110628
จารุวรรณ สุขสาคร, จารุวรรณ ตุ่นมณี, คณะละครชาตรี จงกล โปร่งน้ำใจ. (2561). "ท่ารำซัดไหว้ครูละครชาตรี บทครูสอน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110628. (14 พฤศจิกายน 2561)
จารุวรรณ สุขสาคร, จารุวรรณ ตุ่นมณี, คณะละครชาตรี จงกล โปร่งน้ำใจ. "ท่ารำซัดไหว้ครูละครชาตรี บทครูสอน". 14 พฤศจิกายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110628.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ท่ารำซัดไหว้ครูละครชาตรี บทครูสอน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว