เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 10 การสอนโปงลาง

ข้อมูลผลงาน

  272      89     
 
Creative Commons License
เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 10 การสอนโปงลาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 10 การสอนโปงลาง
คำอธิบาย :  โปงลาง ดนตรีพื้นเมืองอีสานถือว่าจังหวะสำคัญมาก เครื่องดนตรีประเภทตีใช้ดำเนินทำนองอย่างเดียวคือ โปงลาง โปงลางมีวิวัฒนาการมาจากระฆังแขวนคอสัตว์เพื่อให้เกิดเสียงโปงลางที่ใช้บรรเลงอยู่ในภาคอีสาน ปัจจุบันนิยมทำจากไม้มะหาด หรือไม้หมากเหลื้อม เพราะเป็นไม้ที่มีความอยู่ตัวมากกว่าไม้อื่นๆ โปงลางนี้ มีการเล่นแพร่หลายทางภาคอีสานตอนกลางและตอนเหนือบางส่วน โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการเล่นแพร่หลายมาก เพราะเป็นที่กำเนิดโปงลาง มีประวัติการจัดทำและเล่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2490

ติดตาม โปงลาง ตอนอื่นๆ ได้ที่

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 1 ประวัติและที่มาของโปงลาง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110637

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 2 ประวัติและที่มาของโปงลาง (ต่อ)
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110638

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 3 สัมภาษณ์เชษฐา ฉายรัศมี ทายาทครูเปลื้อง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110639

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 4 ขั้นตอนการทำโปงลาง การเลือกไม้การถากไม้
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110640

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 5 ขั้นตอนการทำโปงลาง การกลึงไม้ การตัดหัวลูกโปงลาง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110641

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 6 ขั้นตอนการทำโปงลาง การตั้งเสียงโปงลาง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110642

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 7 ขั้นตอนการทำโปงลาง การทดสอบเสียง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110643

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 8 สัมภาษณ์อาจารย์อนุสรณ์ วรรณะ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110644

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 9 การเรียน การสอนโปงลาง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110645

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 10 การสอนโปงลาง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110646

เครื่องดนตรีพื้นบ้านทางอีสาน โปงลาง ตอนที่ 11 การแสดงวงโปงลาง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110647
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   The Team 1990
คำสำคัญ :   โปงลาง, อีสาน, เครื่องดนตรี, พื้นบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (335.09 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง