เจ้าพ่อมอดินแดง

121      117
 
Creative Commons License
เจ้าพ่อมอดินแดง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : เจ้าพ่อมอดินแดง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง, เจ้าพ่อมอดินแดง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน. (2561). เจ้าพ่อมอดินแดง, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111087
ภาสกร เตือประโคน. (2561). "เจ้าพ่อมอดินแดง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111087. (27 มีนาคม 2562)
ภาสกร เตือประโคน. "เจ้าพ่อมอดินแดง". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111087.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เจ้าพ่อมอดินแดง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว