หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา

631      845
 
Creative Commons License
หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บ.ปะอาว ต.ปะอาว จ.อุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพ อันเป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านซึ่งได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือ การทำเครื่องทองเหลือง ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณดั้งเดิมมากว่า 200 ปีเศษ โดยจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่ เล่าว่า วิชาการงานด้านช่างหล่อโลหะนั้นมีขึ้นก่อนที่จะมีการตั้งหมู่บ้านปะอาว สันนิษฐานว่าอาจจะได้รับการถ่ายทอดมาจากชุมชนหนองบัวลุ่มภู ซึ่งมีอาณาบริเวณใกล้กับชุมชนบ้านเชียง หรืออาจจะมาจากชุมชนลาวที่อพยพเข้ามาจากฝั่งโขงคือเวียงจันทน์ติดตามชมสื่อการสอน หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนอื่นๆ ได้ดังนี้ตอนที่ 1ประวัติความเป็นมาhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/111343ตอนที่ 2 การปั้นและกลึงต้นแบบhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/111344ตอนที่ 3 การพันขี้ผึ้งและพิมพ์ลายhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/111345ตอนที่ 4 การโอบเพชรติดพวงโอบเบ้าhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/111346ตอนที่ 5 การสุมเบ้าการหลอมทองเหลืองhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/111347ตอนที่ 6 การเททองเหลืองhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/111348ตอนที่ 7 การแกะแบบและกลึงเก็บรายละเอียดhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/111349
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โอบเพชร, ช่างหล่อโลหะ, กลึงต้นแบบ, บ้านปะอาว, พันขี้ผึ้ง, ระฆัง, หนองขาน, พิมพ์ลาย, หลอมทองเหลือง, หนองบัวลุ่มภู, ลาว, แกะแบบ, สุมเบ้า, อุบลราชธานี, ฆ้อง, พวงโอบเบ้า, หัตถกรรม, งานหล่อ, เวียงจันทน์, ทองเหลือง, บ้านเชียง, การปั้น, เททองเหลือง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2561). หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา, 28 พฤศจิกายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111343
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2561). "หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111343. (28 พฤศจิกายน 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา". 28 พฤศจิกายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111343.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว