หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 3 การพันขี้ผึ้งและพิมพ์ลาย

ข้อมูลผลงาน

  157      66     
 
Creative Commons License
หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 3 การพันขี้ผึ้งและพิมพ์ลาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 3 การพันขี้ผึ้งและพิมพ์ลาย
คำอธิบาย :  บ.ปะอาว ต.ปะอาว จ.อุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพ อันเป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านซึ่งได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือ การทำเครื่องทองเหลือง ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณดั้งเดิมมากว่า 200 ปีเศษ
โดยจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่ เล่าว่า วิชาการงานด้านช่างหล่อโลหะนั้นมีขึ้นก่อนที่จะมีการตั้งหมู่บ้านปะอาว สันนิษฐานว่าอาจจะได้รับการถ่ายทอดมาจากชุมชนหนองบัวลุ่มภู ซึ่งมีอาณาบริเวณใกล้กับชุมชนบ้านเชียง หรืออาจจะมาจากชุมชนลาวที่อพยพเข้ามาจากฝั่งโขงคือเวียงจันทน์

ติดตามชมสื่อการสอน หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนอื่นๆ ได้ดังนี้

ตอนที่ 1ประวัติความเป็นมา
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111343

ตอนที่ 2 การปั้นและกลึงต้นแบบ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111344

ตอนที่ 3 การพันขี้ผึ้งและพิมพ์ลาย
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111345

ตอนที่ 4 การโอบเพชรติดพวงโอบเบ้า
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111346

ตอนที่ 5 การสุมเบ้าการหลอมทองเหลือง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111347

ตอนที่ 6 การเททองเหลือง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111348

ตอนที่ 7 การแกะแบบและกลึงเก็บรายละเอียด
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111349
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   The Team 1990
คำสำคัญ :   ฆ้อง, พวงโอบเบ้า, แกะแบบ, เททองเหลือง, กลึงต้นแบบ, อุบลราชธานี, ระฆัง, สุมเบ้า, พันขี้ผึ้ง, พิมพ์ลาย, หัตถกรรม, โอบเพชร, หลอมทองเหลือง, การปั้น, ช่างหล่อโลหะ, ลาว, ทองเหลือง, บ้านปะอาว, เวียงจันทน์, หนองขาน, บ้านเชียง, งานหล่อ, หนองบัวลุ่มภู
URL :   https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (294.97 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง