หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 7 การแกะแบบและกลึงเก็บรายละเอียด

ข้อมูลผลงาน

  172      39     
 
Creative Commons License
หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 7 การแกะแบบและกลึงเก็บรายละเอียด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 7 การแกะแบบและกลึงเก็บรายละเอียด
คำอธิบาย :  บ.ปะอาว ต.ปะอาว จ.อุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพ อันเป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านซึ่งได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือ การทำเครื่องทองเหลือง ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณดั้งเดิมมากว่า 200 ปีเศษ
โดยจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่ เล่าว่า วิชาการงานด้านช่างหล่อโลหะนั้นมีขึ้นก่อนที่จะมีการตั้งหมู่บ้านปะอาว สันนิษฐานว่าอาจจะได้รับการถ่ายทอดมาจากชุมชนหนองบัวลุ่มภู ซึ่งมีอาณาบริเวณใกล้กับชุมชนบ้านเชียง หรืออาจจะมาจากชุมชนลาวที่อพยพเข้ามาจากฝั่งโขงคือเวียงจันทน์

ติดตามชมสื่อการสอน หัตถกรรมทองเหลือง งานหล่อฆ้อง ระฆัง จ.อุบลราชธานี ตอนอื่นๆ ได้ดังนี้

ตอนที่ 1ประวัติความเป็นมา
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111343

ตอนที่ 2 การปั้นและกลึงต้นแบบ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111344

ตอนที่ 3 การพันขี้ผึ้งและพิมพ์ลาย
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111345

ตอนที่ 4 การโอบเพชรติดพวงโอบเบ้า
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111346

ตอนที่ 5 การสุมเบ้าการหลอมทองเหลือง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111347

ตอนที่ 6 การเททองเหลือง
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111348

ตอนที่ 7 การแกะแบบและกลึงเก็บรายละเอียด
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111349
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   The Team 1990
คำสำคัญ :   งานหล่อ, กลึงต้นแบบ, ทองเหลือง, โอบเพชร, หนองบัวลุ่มภู, ระฆัง, ฆ้อง, หัตถกรรม, บ้านปะอาว, พวงโอบเบ้า, หลอมทองเหลือง, หนองขาน, ช่างหล่อโลหะ, บ้านเชียง, ลาว, อุบลราชธานี, พันขี้ผึ้ง, แกะแบบ, สุมเบ้า, เททองเหลือง, เวียงจันทน์, การปั้น, พิมพ์ลาย
URL :   https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (384.01 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง