ศิลปะการแสดง โนราโรงครู

ข้อมูลผลงาน

  90      58     
 
Creative Commons License
ศิลปะการแสดง โนราโรงครู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ศิลปะการแสดง โนราโรงครู
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์,ผ.ศ.
คำสำคัญ :   ภาคใต้, พิธีกรรม, เชิญครู, รำ, ท่ารำ, โนรา, มโนราห์, แก้บน, โหมโรง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Resource Review