ข้อมูลผลงาน

  111      58     
 
ชื่อเรื่อง :  
คำอธิบาย :  ติดตามชมสื่อการสอน การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน ตอนอื่นๆ ได้ดังนี้

ตอนที่ 1 แหล่งที่มา การเตรียมวัสดุ ฝ้าย การเข็นฝ้าย
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111636

ตอนที่ 2 การทอผ้าขาวม้าลวดลายแบบดั้งเดิม
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111637

ตอนที่ 3 การทอผ้าแบบลวดลายดั้งเดิมและการทอผ้าแบบต่าง ๆ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111638

ตอนที่ 4 บทสรุป บทสัมภาษณ์ปลัดอำเภออาวุโส อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111639
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   The Team 1990
คำสำคัญ :  
URL :   https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (336.24 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง