การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน จ.มุกดาหาร ตอนที่ 3 การทอผ้าแบบลวดลายดั้งเดิมและการทอผ้าแบบต่าง ๆ

ข้อมูลผลงาน

  127      65     
 
Creative Commons License
การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน จ.มุกดาหาร ตอนที่ 3 การทอผ้าแบบลวดลายดั้งเดิมและการทอผ้าแบบต่าง ๆ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน จ.มุกดาหาร ตอนที่ 3 การทอผ้าแบบลวดลายดั้งเดิมและการทอผ้าแบบต่าง ๆ
คำอธิบาย :  ติดตามชมสื่อการสอน การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน ตอนอื่นๆ ได้ดังนี้

ตอนที่ 1 แหล่งที่มา การเตรียมวัสดุ ฝ้าย การเข็นฝ้าย
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111636

ตอนที่ 2 การทอผ้าขาวม้าลวดลายแบบดั้งเดิม
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111637

ตอนที่ 3 การทอผ้าแบบลวดลายดั้งเดิมและการทอผ้าแบบต่าง ๆ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111638

ตอนที่ 4 บทสรุป บทสัมภาษณ์ปลัดอำเภออาวุโส อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111639
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   The Team 1990
คำสำคัญ :   หัตถกรรม, อาบน้ำ, ผ้าซักอาบ, ฝ้าย, การทอผ้า, ผ้าเคียนเอว, ผ้าแพร, มุกดาหาร, เปลนอน, นิคมคำสร้อย, บ้านหนองนกเขียน
URL :   https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (341.37 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง