การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน

122      47
 
Creative Commons License
การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ฝ้าย, มุกดาหาร, ผ้าซักอาบ, นิคมคำสร้อย, เปลนอน, บ้านหนองนกเขียน, ผ้าเคียนเอว, ผ้าแพร, การทอผ้า, อาบน้ำ, หัตถกรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2561). การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน, 6 ธันวาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111656
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2561). "การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111656. (6 ธันวาคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน". 6 ธันวาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111656.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว