การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน

93      40
 
Creative Commons License
การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หัตถกรรม, ผ้าแพร, การทอผ้า, ผ้าซักอาบ, ฝ้าย, ผ้าเคียนเอว, มุกดาหาร, นิคมคำสร้อย, เปลนอน, บ้านหนองนกเขียน, อาบน้ำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2561). การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน, 6 ธันวาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111665
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2561). "การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111665. (6 ธันวาคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน". 6 ธันวาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111665.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การทอผ้าขาวม้า บ้านหนองนกเขียน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว