ตะกร้าสานพลาสติก บ้านชัยมงคล จ.มุกดาหาร

39      10
 
Creative Commons License
ตะกร้าสานพลาสติก บ้านชัยมงคล จ.มุกดาหาร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ตะกร้าสานพลาสติก บ้านชัยมงคล จ.มุกดาหาร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านทัองถิ่น บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญางานจักสานท้องถิ่นอิสาน เปลี่ยนแปลงวัสดุที่ทันสมัย แข็งแรง มีการเสริมเส้นเหล็ก เสริมความแข็งแรง กรณีรองรับที่ต้องการความแข็งแรง สวยงาม มากด้วยลวดาย สีสรร ที่ต้องการ สามารถทำได้ หลากหลายรูปแบบสื่อการสอน วิถีชาวบ้าน นำสู่ตลาดภายในประเทศอย่างกว้างขวาง ออกสู่ตลาดโลก อย่างมั่นคง สร้างรายได้ นำเงินเข้าประเทศมาก กว่า ปีละ 100 ล้านบาท ไม่ว่าจะภูมิภาคใกล้เคียง ลาว เวียดนาม สู่ตลาด ญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากประเทศในกลุ่ม สแกนดิเนเวียร์ ตอบรับ การพัฒนาแบบยั่งยืน อาชีพสร้างรายได้ อย่างมั่นคง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ลายการสาน, สานพลาสติก, รูปทรง, โชคชัย, บ้านชัยมงคล, มุกดาหาร, อิสาน, ส่งออก, ตระกร้า, งานจักสาน, สแกนดิเนเวียร์, นิคมคำสร้อย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2561). ตะกร้าสานพลาสติก บ้านชัยมงคล จ.มุกดาหาร, 10 ธันวาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111851
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2561). "ตะกร้าสานพลาสติก บ้านชัยมงคล จ.มุกดาหาร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111851. (10 ธันวาคม 2561)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "ตะกร้าสานพลาสติก บ้านชัยมงคล จ.มุกดาหาร". 10 ธันวาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111851.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตะกร้าสานพลาสติก บ้านชัยมงคล จ.มุกดาหาร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว