วัสดุสร้างสรรค์อีสานต่อยอด

6      2
 
Creative Commons License
วัสดุสร้างสรรค์อีสานต่อยอด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : วัสดุสร้างสรรค์อีสานต่อยอด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดแสดงนิทรรศการศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน (Isan Material Center) นิทรรศการถ่ายทอดศักยภาพวัสดุท้องถิ่นอีสาน ผสานภูมิปัญญาและทักษะหัตถกรรม ตั้งแต่วันที่ 7- 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น ณ โถงกลางอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือเว็บไซต์ www.tcdc.or.thบันทึกภาพและรวบรวมเผยแพร่เพื่อการศึกษาค้นคว้า โดย นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัสดุสร้างสรรค์อีสานต่อยอด, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วัสดุอีสาน, นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน, จักรสาน, TCDC, หัตถกรรม, งานทอ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). วัสดุสร้างสรรค์อีสานต่อยอด, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113125
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "วัสดุสร้างสรรค์อีสานต่อยอด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113125. (27 มีนาคม 2562)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "วัสดุสร้างสรรค์อีสานต่อยอด". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113125.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัสดุสร้างสรรค์อีสานต่อยอด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว