วาดลายเส้นต้นไม้​ ระบายสีแนวๆ​สถาปัตย์​

ข้อมูลผลงาน

  99      33     
 
Creative Commons License
วาดลายเส้นต้นไม้​ ระบายสีแนวๆ​สถาปัตย์​ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วาดลายเส้นต้นไม้​ ระบายสีแนวๆ​สถาปัตย์​
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สมบูรณ์ เคหารมย์
คำสำคัญ :   สีน้ำ, ระบายสี, วาดรูป, ต้นไม้
URL :   https://www.facebook.com/aodtoo
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review