วัดชัยภูมิการาม

16,855      515
 
Creative Commons License
วัดชัยภูมิการาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดชัยภูมิการาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดชัยภูมิการามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดกลาง” เป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพของชาวบ้านในเมืองเขมราฐอีกหนึ่งแห่ง การสร้างวัดนั้นสันนิษฐานว่ารับเอาวัฒนธรรมพุทธศาสนามาจากเวียงจันทน์ หลวงพระบาง ช่วงเวลาการสร้างวัดเป็นช่วงการครองราชย์ของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมาธิราชแห่งลาวราชอาณาจักรล้านช้าง ตรงกับไทยในสมัยพระเจ้าประสาททอง พระเทพราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2180-2237 ภายในวัดมีอุโบสถแบบมหาอุต สร้างแบบเรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ก่ออิฐถือปูน มีหน้าต่าง 10 ช่อง หลังคา 3 ชั้น สิ่งที่โดดเด่นก็คือพญานาคที่อยู่ตรงบันไดทางขึ้นพระอุโบสถ มี 5 หงอน เท้าด้านหลังเหยียบปลา ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากรูปปั้นพญานาคทั่วไป มีพระสิทธิมงคล เป็นพระประธานสวยงามตามแบบศิลปะล้านช้าง ศาลาการเปรียญหรือศาลาโรงธรรม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีหน้าต่าง 10 ช่อง ประตู 5 ช่อง ฝาผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมที่วาดด้วยสีธรรมชาติเป็นศิลปะพื้นบ้านที่วาดโดยช่างศิลป์ในสมัยก่อน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ผลของการทำความดีความชั่ว เป็นต้น มีมากกว่า 20 ภาพ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สถาปัตยกรรมท้องถิ่น, วัดชัยภูมิการาม, จิตรกรรมฝาผนัง, สิม, พระพุทธรูปล้านช้าง, อุโบสถ, อุบลราชธานี, บันไดนาค, อำเภอเขมราฐ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=1756
URL :
:
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). วัดชัยภูมิการาม, 15 มกราคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113585
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2562). "วัดชัยภูมิการาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113585. (15 มกราคม 2562)
ขนิษฐา ทุมมากรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. "วัดชัยภูมิการาม". 15 มกราคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113585.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดชัยภูมิการาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว