นกหัสดีลิงค์

327      257
 
Creative Commons License
นกหัสดีลิงค์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : นกหัสดีลิงค์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : อาจารย์ดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ และทีมงานร่วมสร้างนกหัสดีลิงค์ประกอบพิธีพระราชทานเพลงศพพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) รวบรวมข้อมูลโดยนางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ, นกหัสดีลิงค์, พระเทพวิทยาคม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2562). นกหัสดีลิงค์, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/114044
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2562). "นกหัสดีลิงค์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/114044. (27 มีนาคม 2562)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "นกหัสดีลิงค์". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/114044.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นกหัสดีลิงค์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว