การปั้นหม้อตาลเมืองเพชร

ข้อมูลผลงาน

  152      28     
 
Creative Commons License
การปั้นหม้อตาลเมืองเพชร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การปั้นหม้อตาลเมืองเพชร
คำอธิบาย :  หม้อตาล จ.เพชรบุรี หรือที่เรียกกันว่า หม้อตาลเมืองเพชร เป็นหม้อสำหรับใส่น้ำตาลโตนดโดยเฉพาะ มีลักษณะเด่นคือก้นกับปากผายเท่ากัน คอหยักพอให้จับถนัด ไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้ว่าหม้อตาลมีมาแต่เมื่อไหร่ หลักฐานเก่าสุดที่พบก็คือ เรือสำเภาสินค้าสมัยอยุธยาซึ่งจมอยู่แถวเกาะกระดาด บริเวณอ่าวไทยฟากตะวันออก ปรากฏหม้อตาลจำนวนมากปะปนอยู่กับเครื่องถ้วยอื่นๆ ด้วย หม้อตาลเมืองเพชรที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นมีอยู่จำนวนมากมายในแม่น้ำเพชรบุรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กลุ่มลูกหว้า, อเนก อยู่สนาน, บ้านเพื่อนศิลป์ ดินไอเดีย
คำสำคัญ :   หม้อตาล, ลูกหว้า, บ้านเพื่อนศิลป์, เพชรบุรี, ดินไอเดีย, น้ำตาลโตนด
URL :   https://www.facebook.com/lookwagroup
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (384.01 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง