พิณเปี๊ยะ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต มีดกลึงไฮสปีด

508      305
 
Creative Commons License
พิณเปี๊ยะ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต มีดกลึงไฮสปีด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พิณเปี๊ยะ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต มีดกลึงไฮสปีด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : “โฮงซึงหลวง เมืองลอง แพร่” หนึ่งในผู้ร่วมโครงการฯ ได้รวมกลุ่มนักดนตรีอีสาน สืบสานองค์ความรู้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน "พิณเปี๊ยะ" หรือ "เปี๊ยะ" ให้คงอยู่ต่อไป
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แพร่, เครื่องดนตรี, พิณเปี๊ยะ, มีดกลึงไฮสปีด, ล้านนา, พิณ, พื้นบ้าน, โฮงซึงหลวง, เมืองลอง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จีรศักดิ์ ธนูมาศ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จีรศักดิ์ ธนูมาศ. (2562). พิณเปี๊ยะ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต มีดกลึงไฮสปีด, 15 กุมภาพันธ์ 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116531
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จีรศักดิ์ ธนูมาศ. (2562). "พิณเปี๊ยะ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต มีดกลึงไฮสปีด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116531. (15 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จีรศักดิ์ ธนูมาศ. "พิณเปี๊ยะ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต มีดกลึงไฮสปีด". 15 กุมภาพันธ์ 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116531.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พิณเปี๊ยะ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต มีดกลึงไฮสปีด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว