พิณเปี๊ยะ เล่นเพลงกล่อมนางนอน โดยจีรศักดิ์ ธนูมาศ

486      207
 
Creative Commons License
พิณเปี๊ยะ เล่นเพลงกล่อมนางนอน โดยจีรศักดิ์ ธนูมาศ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : พิณเปี๊ยะ เล่นเพลงกล่อมนางนอน โดยจีรศักดิ์ ธนูมาศ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กล่าวกันว่า "พิณเปี๊ยะ" หรือ "เปี๊ยะ" เป็นเครื่องดีดตระกูลพิณที่ไพเราะ เสียงเบา และ เล่นยากที่สุดอย่างหนึ่งในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมดทั้งมวล “โฮงซึงหลวง เมืองลอง แพร่” หนึ่งในผู้ร่วมโครงการฯ ได้รวมกลุ่มนักดนตรีอีสาน จะเป็นผู้บรรยายหลักและแสดงการละเล่นในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ในครั้งนี้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องดนตรี, พิณเปี๊ยะ, แพร่, กล่อมนางนอน, พิณ, ล้านนา, พื้นบ้าน, โฮงซึงหลวง, เมืองลอง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   จีรศักดิ์ ธนูมาศ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จีรศักดิ์ ธนูมาศ. (2562). พิณเปี๊ยะ เล่นเพลงกล่อมนางนอน โดยจีรศักดิ์ ธนูมาศ, 15 กุมภาพันธ์ 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116533
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จีรศักดิ์ ธนูมาศ. (2562). "พิณเปี๊ยะ เล่นเพลงกล่อมนางนอน โดยจีรศักดิ์ ธนูมาศ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116533. (15 กุมภาพันธ์ 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), จีรศักดิ์ ธนูมาศ. "พิณเปี๊ยะ เล่นเพลงกล่อมนางนอน โดยจีรศักดิ์ ธนูมาศ". 15 กุมภาพันธ์ 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116533.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พิณเปี๊ยะ เล่นเพลงกล่อมนางนอน โดยจีรศักดิ์ ธนูมาศ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว