นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet

672      415
 
Creative Commons License
นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=5028
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2562). นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet, 3 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116812
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). (2562). "นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116812. (3 มีนาคม 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). "นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet". 3 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116812.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (413)

รีวิว : นกโพระดกธรรมดา, Lineated Barbet

ไม่พบข้อมูลการรีวิว