เรือนไทย “คุ้มสุวรรณภูมิ”

275      212
 
Creative Commons License
เรือนไทย “คุ้มสุวรรณภูมิ” ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เรือนไทย “คุ้มสุวรรณภูมิ”
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์โดยเป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ที่เรือนไทย “คุ้มสุวรรณภูมิ”
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ตุ๊กตาชาววัง, ปั้นดิน, อ่างทอง, บางเสด็จ, งานปั้น, ป่าโมก, เรือนไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   พิรญาณ์ น่วมด้วง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, พิรญาณ์ น่วมด้วง. (2562). เรือนไทย “คุ้มสุวรรณภูมิ”, 4 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116958
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, พิรญาณ์ น่วมด้วง. (2562). "เรือนไทย “คุ้มสุวรรณภูมิ”". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116958. (4 มีนาคม 2562)
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, พิรญาณ์ น่วมด้วง. "เรือนไทย “คุ้มสุวรรณภูมิ”". 4 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116958.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เรือนไทย “คุ้มสุวรรณภูมิ”

ไม่พบข้อมูลการรีวิว