การเข้าเรื่องแสดงละครชาตรี

860      819
 
Creative Commons License
การเข้าเรื่องแสดงละครชาตรี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเข้าเรื่องแสดงละครชาตรี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การเข้าเรื่องแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนผีโขมด พรายกระสินธุ์-ยกเสาหิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ละครชาตรี, นาฏศิลป์, แก้วหน้าม้า, ละคร, เข้าเรื่อง, ละครรำ, ศิลปะการแสดง, ชาตรี, บูรพศิลปินกระทรวงวัฒนธรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, จารุวรรณ สุขสาคร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, สันติ สวนศรี, จารุวรรณ สุขสาคร. (2562). การเข้าเรื่องแสดงละครชาตรี, 13 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117426
คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, สันติ สวนศรี, จารุวรรณ สุขสาคร. (2562). "การเข้าเรื่องแสดงละครชาตรี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117426. (13 มีนาคม 2562)
คณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ, สันติ สวนศรี, จารุวรรณ สุขสาคร. "การเข้าเรื่องแสดงละครชาตรี". 13 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117426.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเข้าเรื่องแสดงละครชาตรี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว