ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

313      552
 
Creative Commons License
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถวัดท่าสุทธาวาส ที่เขียนโดยนักเรียนและครูของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยภาพผลมะม่วงในเรื่องพระมหาชนกนี้ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บางเสด็จ, งานปั้น, ภาพจิตรกรรมฝาผนัง, วัด, ตุ๊กตาชาววัง, อ่างทอง, ป่าโมก, จิตรกรรมฝาผนัง, อุโบสถ, โบสถ์, วัดท่าสุทธาวาส, ปั้นดิน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, สันติ สวนศรี, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์. (2562). ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 14 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117676
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, สันติ สวนศรี, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์. (2562). "ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117676. (14 มีนาคม 2562)
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, สันติ สวนศรี, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์. "ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ". 14 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117676.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว