พิพิธภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

174      79
 
Creative Commons License
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พิพิธภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บริเวณพิพิธภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บางเสด็จ, พิพิธภัณฑ์, งานปั้น, ตุ๊กตาชาววัง, อ่างทอง, ป่าโมก, ปั้นดิน, เรือนไทย, ช้าง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, สันติ สวนศรี, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์. (2562). พิพิธภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ, 17 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117878
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, สันติ สวนศรี, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์. (2562). "พิพิธภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117878. (17 มีนาคม 2562)
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง, สันติ สวนศรี, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์. "พิพิธภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ". 17 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/117878.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พิพิธภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว