การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 2

1,116      592
 
Creative Commons License
การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 2 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 2
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน แต่งงานพระไวย ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2560 ในกิจจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แต่งงานพระไวย, การแสดงพื้นบ้าน, ขุนช้างขุนแผน, ลิเกทรงเครื่อง, ลิเก, การแสดง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะกรณ์กัญจนรัตน์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, บ้านเครื่องคุณรัตน์, ศิริวรรณ อ่อนสัมกฤษณ์, นฤพนธ์ กลิ่นพยอม, ไอยเรศ งามแฉล้ม, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, Resource Review
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะกรณ์กัญจนรัตน์, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, บ้านเครื่องคุณรัตน์, ศิริวรรณ อ่อนสัมกฤษณ์, นฤพนธ์ กลิ่นพยอม, ไอยเรศ งามแฉล้ม, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์. (2562). การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 2, 23 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118338
คณะกรณ์กัญจนรัตน์, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, บ้านเครื่องคุณรัตน์, ศิริวรรณ อ่อนสัมกฤษณ์, นฤพนธ์ กลิ่นพยอม, ไอยเรศ งามแฉล้ม, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์. (2562). "การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 2". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118338. (23 มีนาคม 2562)
คณะกรณ์กัญจนรัตน์, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, บ้านเครื่องคุณรัตน์, ศิริวรรณ อ่อนสัมกฤษณ์, นฤพนธ์ กลิ่นพยอม, ไอยเรศ งามแฉล้ม, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์. "การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 2". 23 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118338.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 2

ไม่พบข้อมูลการรีวิว