หนังสือรวมกลอนลำทางสั้น

6,956      2,156
 
Creative Commons License
หนังสือรวมกลอนลำทางสั้น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือรวมกลอนลำทางสั้น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือรวมกลอนลำทางสั้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เพลงอีสาน, หนังสือรวมกลอนหมอลำ, หนังสือรวมกลอนลำทางสั้น, วัฒนธรรมอีสาน, วัฒนธรรมพื้นบ้าน, กลอนหมอลำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร. (2562). หนังสือรวมกลอนลำทางสั้น, 26 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118394
ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร. (2562). "หนังสือรวมกลอนลำทางสั้น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118394. (26 มีนาคม 2562)
ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร. "หนังสือรวมกลอนลำทางสั้น". 26 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118394.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนังสือรวมกลอนลำทางสั้น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว