วัดทุ่งศรีเมือง

7      2
 
Creative Commons License
วัดทุ่งศรีเมือง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : วัดทุ่งศรีเมือง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วัด, จังหวัดอุบลราชธานี, มรดกทางวัฒนธรรม, สิมน้ำ, สิม, วัดทุ่งศรีเมือง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2562). วัดทุ่งศรีเมือง, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118532
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2562). "วัดทุ่งศรีเมือง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118532. (27 มีนาคม 2562)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "วัดทุ่งศรีเมือง". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118532.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดทุ่งศรีเมือง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว