ไก่ต้ม

0      0
 
Creative Commons License
ไก่ต้ม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ไก่ต้ม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ของเซ่นไหว้, ไก่, ไก่ต้ว, ไก่ตัว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). ไก่ต้ม, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/122683
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "ไก่ต้ม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/122683. (27 มีนาคม 2562)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "ไก่ต้ม". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/122683.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (7,321)
จำนวนผู้เข้าชม (5,700)
จำนวนผู้เข้าชม (4,895)

รีวิว : ไก่ต้ม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว