วัดป่าโมกวรวิหาร

3      2
 
Creative Commons License
วัดป่าโมกวรวิหาร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : วัดป่าโมกวรวิหาร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย บันทึกภาพและรวบรวมโดย ยศยาดา สิทธิวงษ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดป่าโมกวรวิหาร, สถานที่ท่องเที่ยวอ่างทอง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). วัดป่าโมกวรวิหาร, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/124209
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "วัดป่าโมกวรวิหาร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/124209. (27 มีนาคม 2562)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "วัดป่าโมกวรวิหาร". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/124209.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดป่าโมกวรวิหาร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว