เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economic)

716      38,289
 
Creative Commons License
เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economic) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economic)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเติบโตสีเขียว, Green Economic, การพัฒนาเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจสีเขียว, green growth, green technology choices, การพัฒนาอน่างยั่งยืน, เทคโนโลยีสีเขียว, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Textbooks, Infographic
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2562). เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economic), 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/126185
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2562). "เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economic)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/126185. (27 มีนาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economic)". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/126185.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economic)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว